• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 08 54026652
  •  0909.67.23.25

Welcome to standardization

To supply informations of standards intergation

 
Our Templates Download

Tiêu chuẩn ISO

ISO/IEC27001là tiêu chuẩn dành cho Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS). Thông tin là quan trọng để vận hành và có

Tiêu chuẩn ISO

Tên English của tiêu chuẩn Medical laboratories - Requirements for quality and competence. Tiêu chuẩn ISO 15189 do Tổ

Tiêu chuẩn ISO 9000

ISO 9000 là Bộ tiêu chuẩn Quốc tế về Hệ thống Quản lý chất lượng do Tổ Chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO) ban hành

Tiêu chuẩn ISO/TS

ISO/TS 16949: 2009 có tên gọi đầy đủ là Các hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu đối với việc áp dụng ISO